Tostitos Logo PNG

Tostitos Logo PNG – Tostitos là một thương hiệu đồ ăn nhẹ của Frito-Lay (thuộc PepsiCo), sản xuất chip tortilla.

1. Tostitos Logo PNG (2012 – Now)

Tostitos Logo PNG (2012 – Now)
Tostitos Logo PNG (2012 – Now)

2. Tostitos Logo PNG (2003 – 2012)

Tostitos Logo PNG (2003 – 2012)
Tostitos Logo PNG (2003 – 2012)

3. Tostitos Logo PNG (1985 – 2003)

Tostitos Logo PNG (1985 – 2003)
Tostitos Logo PNG (1985 – 2003)

4. Tostitos Logo PNG (1979 – 1985)

Tostitos Logo PNG (1979 – 1985)
Tostitos Logo PNG (1979 – 1985)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing