Tesco Logo PNG

Tesco Logo PNG – Tesco PLC là một nhà bán lẻ hàng tạp hóa và hàng hóa tổng hợp đa quốc gia của Anh có trụ sở chính tại Welwyn Garden City, Anh. Đây là nhà bán lẻ lớn thứ ba trên thế giới được tính theo tổng doanh thu.

1. Tesco Logo PNG (1995 – Now)

Tesco Logo PNG (1995 – Now) 1
Tesco Logo PNG (1995 – Now)
Tesco Logo PNG (1995 – Now) 2
Tesco Logo PNG (1995 – Now)

2. Tesco Logo PNG (1987 – 1995)

Tesco Logo PNG (1987 – 1995)
Tesco Logo PNG (1987 – 1995)

3. Tesco Logo PNG (1981 – 1987)

Tesco Logo PNG (1981 – 1987)
Tesco Logo PNG (1981 – 1987)

4. Tesco Logo PNG (1970 – 1981)

Tesco Logo PNG (1970 – 1981)
Tesco Logo PNG (1970 – 1981)

5. Tesco Logo PNG (1949 – 1970)

Tesco Logo PNG (1949 – 1970)
Tesco Logo PNG (1949 – 1970)

6. Tesco Logo PNG (1932 – 1949)

Tesco Logo PNG (1932 – 1949)
Tesco Logo PNG (1932 – 1949)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)

Cong-viec-Marketing