Tatra Logo PNG

Tatra Logo PNG – Tatra là một nhà sản xuất xe của Séc. Nó thuộc sở hữu của Tatra Trucks và là công ty lâu đời thứ ba trên thế giới sản xuất xe hơi. Công ty được thành lập vào năm 1850 với tên Ignatz Schustala & Comp.

1. Tatra Logo PNG (1999 – Now)

Tatra Logo PNG 1
Tatra Logo PNG (1999 – Now)
Tatra Logo PNG 2
Tatra Logo PNG (1999 – Now)

2. Tatra Logo PNG (1989 – 1999)

Tatra Logo PNG (1989 – 1999)
Tatra Logo PNG (1989 – 1999)

3. Tatra Logo PNG (1950 – 1989)

Tatra Logo PNG (1950 – 1989)
Tatra Logo PNG (1950 – 1989)

4. Tatra Logo PNG (1936 – 1950)

Tatra Logo PNG (1936 – 1950)
Tatra Logo PNG (1936 – 1950)

5. Tatra Logo PNG (1920 – 1936)

Tatra Logo PNG (1920 – 1936)
Tatra Logo PNG (1920 – 1936)

6. Tatra Logo PNG (1897 – 1920)

Tatra Logo PNG (1897 – 1920)
Tatra Logo PNG (1897 – 1920)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing