Tải Logo Target PNG Không Nền Miễn Phí Kích Thước Lớn

Target Logo PNG – Target Corporation (kinh doanh với tên Target), là một chuỗi cửa hàng Big-box của Mỹ có trụ sở chính tại Minneapolis, Minnesota. Đây là nhà bán lẻ lớn thứ tám ở Hoa Kỳ và là một phần của Chỉ số S&P 500.

1. Target Logo PNG 2018 đến nay

Target Logo PNG

Target Logo PNG

2. Target Logo PNG 2004 – 2018

Target Logo PNG 2004 - 2018

3. Target Logo PNG 1973 – 2004

Target Logo PNG 1973 - 2004

4. Target Logo PNG 1972 – 1973

Target Logo PNG 1972 - 1973

5. Target Logo PNG 1968 – 1972

Target Logo PNG 1968 - 1972

Target Logo PNG 1968 - 1972

6. Target Logo PNG 1962 – 1968

Target Logo PNG 1962 - 1968

5/5 - (1 bình chọn)

Cong-viec-Marketing