Target Logo PNG

Target Logo PNG – Target Corporation (kinh doanh với tên Target), là một chuỗi cửa hàng Big-box của Mỹ có trụ sở chính tại Minneapolis, Minnesota. Đây là nhà bán lẻ lớn thứ tám ở Hoa Kỳ và là một phần của Chỉ số S&P 500.

1. Target Logo PNG (2018 – Now)

Target Logo PNG (2018 – Now)
Target Logo PNG (2018 – Now)

2. Target Logo PNG (2004 – 2016)

Target Logo PNG (2004 – 2016)
Target Logo PNG (2004 – 2016)

3. Target Logo PNG (1974 – 2004)

Target Logo PNG (1974 – 2004)
Target Logo PNG (1974 – 2004)

4. Target Logo PNG (1968 – Now)

Target Logo PNG (1968 – Now)
Target Logo PNG (1968 – Now)

5. Target Logo PNG (1968 – 1974)

Target Logo PNG (1968 – 1974)
Target Logo PNG (1968 – 1974)

6. Target Logo PNG (1962 – 1968)

Target Logo PNG (1962 – 1968)
Target Logo PNG (1962 – 1968)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)