Taco Bell Logo PNG

Taco Bell Logo PNG – Taco Bell là một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh có trụ sở tại Mỹ có nguồn gốc từ Irvine, California vào năm 1962, bởi người sáng lập Glen Bell. Taco Bell là một công ty con của Yum! Brands, Inc. Taco Bell phục vụ nhiều loại thực phẩm lấy cảm hứng từ Mexico.

1. Taco Bell Logo PNG (2016 – Now)

Taco Bell Logo PNG (2016 – Now) 1
Taco Bell Logo PNG (2016 – Now)
Taco Bell Logo PNG (2016 – Now) 2
Taco Bell Logo PNG (2016 – Now)
Taco Bell Logo PNG (2016 – Now) 3
Taco Bell Logo PNG (2016 – Now)
Taco Bell Logo PNG (2016 – Now) 4
Taco Bell Logo PNG (2016 – Now)

2. Taco Bell Logo PNG (1994 – 2016)

Taco Bell Logo PNG (1994 – 2016)
Taco Bell Logo PNG (1994 – 2016)

3. Taco Bell Logo PNG (1992 – 1994)

Taco Bell Logo PNG (1992 – 1994)
Taco Bell Logo PNG (1992 – 1994)

4. Taco Bell Logo PNG (1985 – 1994)

Taco Bell Logo PNG (1985 – 1994)
Taco Bell Logo PNG (1985 – 1994)

5. Taco Bell Logo PNG (1972 – 1985)

Taco Bell Logo PNG (1972 – 1985)
Taco Bell Logo PNG (1972 – 1985)

6. Taco Bell Logo PNG (1962 – 1985)

Taco Bell Logo PNG (1962 – 1985)
Taco Bell Logo PNG (1962 – 1985)

Brade Mar

4.9/5 - (8 bình chọn)

Cong-viec-Marketing