Stella Artois Logo PNG

Stella Artois Logo PNG – Stella Artois là một loại bia pilsner (bia giải khát) được sản xuất lần đầu tiên vào năm 1926 bởi Brouwerij Artois ở Leuven, Bỉ. Stella Artois thuộc sở hữu của Interbrew International B.V – một công ty con của nhà sản xuất bia lớn nhất thế giới, Anheuser-Busch InBev. 

1. Stella Artois Logo PNG (2016 – Now)

Stella Artois Logo PNG (2016 – Now) 1
Stella Artois Logo PNG (2016 – Now)
Stella Artois Logo PNG (2016 – Now) 2
Stella Artois Logo PNG (2016 – Now)

2. Stella Artois Logo PNG (1988 – Now)

Stella Artois Logo PNG (1988 – Now)
Stella Artois Logo PNG (1988 – Now)

3. Stella Artois Logo PNG (1985 – 1988)

Stella Artois Logo PNG (1985 – 1988)
Stella Artois Logo PNG (1985 – 1988)

4. Stella Artois Logo PNG (1977 – 1985)

Stella Artois Logo PNG (1977 – 1985)
Stella Artois Logo PNG (1977 – 1985)

5. Stella Artois Logo PNG (1975 – 1977)

Stella Artois Logo PNG (1975 – 1977)
Stella Artois Logo PNG (1975 – 1977)

6. Stella Artois Logo PNG (1973 – 1975)

Stella Artois Logo PNG (1973 – 1975)
Stella Artois Logo PNG (1973 – 1975)

7. Stella Artois Logo PNG (1962 – 1973)

Stella Artois Logo PNG (1962 – 1973)
Stella Artois Logo PNG (1962 – 1973)

8. Stella Artois Logo PNG (1926 – 1962)

Stella Artois Logo PNG (1926 – 1962)
Stella Artois Logo PNG (1926 – 1962)

9. Stella Artois Logo PNG (1717 – 1926)

Stella Artois Logo PNG (1717 – 1926)
Stella Artois Logo PNG (1717 – 1926)

10. Stella Artois Logo PNG (1366 – 1717)

Stella Artois Logo PNG (1366 – 1717)
Stella Artois Logo PNG (1366 – 1717)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)