Starbucks Logo PNG

Starbucks Logo PNG – Starbucks Corporation là một chuỗi nhà hàng cà phê đa quốc gia của Mỹ có trụ sở tại Seattle, Washington. Đây là chuỗi quán cà phê lớn nhất thế giới.

1. Starbucks Logo PNG (2011 – Now)

Starbucks Logo PNG (2011 – Now) 1
Starbucks Logo PNG (2011 – Now)
Starbucks Logo PNG (2011 – Now) 2
Starbucks Logo PNG (2011 – Now)

2. Starbucks Logo PNG (1992 – 2011)

Starbucks Logo PNG (1992 – 2011)
Starbucks Logo PNG (1992 – 2011)

3. Starbucks Logo PNG (1987 – 1992)

Starbucks Logo PNG (1987 – 1992)
Starbucks Logo PNG (1987 – 1992)

4. Starbucks Logo PNG (1971 – 1987)

Starbucks Logo PNG (1971 – 1987)
Starbucks Logo PNG (1971 – 1987)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)