Staples Logo PNG

Staples Logo PNG – Staples Inc. là một công ty bán lẻ văn phòng của Mỹ. Nó chủ yếu bán vật tư văn phòng và các sản phẩm liên quan, thông qua các kênh bán lẻ và các hoạt động giao hàng theo định hướng kinh doanh (B2B). Tại một số địa điểm, Staples cũng cung cấp dịch vụ in ấn.

1. Staples Logo PNG (2019 – Now)

Staples Logo PNG (2019 – Now) 1
Staples Logo PNG (2019 – Now)
Staples Logo PNG (2019 – Now) 2
Staples Logo PNG (2019 – Now)
Staples Logo PNG (2019 – Now) 3
Staples Logo PNG (2019 – Now)

2. Staples Logo PNG (1994 – 2019)

Staples Logo PNG (1994 – 2019)
Staples Logo PNG (1994 – 2019)

3. Staples Logo PNG (1986 – 1994)

Staples Logo PNG (1986 – 1994)
Staples Logo PNG (1986 – 1994)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)