Sprite Logo PNG

Sprite Logo PNG – Sprite là một thương hiệu nước giải khát không màu, vị chanh thuộc sở hữu của The Coca-Cola Company. Thương hiệu được giới thiệu tại Hoa Kỳ vào năm 1961 như một đối thủ cạnh tranh với 7 Up (của tập đoàn PepsiCo).

1. Sprite Logo PNG (2019 – Now)

Sprite Logo PNG (2019 – Now) 1
Sprite Logo PNG (2019 – Now)
Sprite Logo PNG (2019 – Now) 2
Sprite Logo PNG (2019 – Now)

2. Sprite Logo PNG (2015 – 2019)

Sprite Logo PNG (2015 – 2019)
Sprite Logo PNG (2015 – 2019)

3. Sprite Logo PNG (2014 – 2019)

Sprite Logo PNG (2014 – 2019)
Sprite Logo PNG (2014 – 2019)

4. Sprite Logo PNG (2008 – 2009)

Sprite Logo PNG (2008 – 2009)
Sprite Logo PNG (2008 – 2009)

5. Sprite Logo PNG (2006 – 2008)

Sprite Logo PNG (2006 – 2008)
Sprite Logo PNG (2006 – 2008)

6. Sprite Logo PNG (1994 – 2006)

Sprite Logo PNG (1994 – 2006)
Sprite Logo PNG (1994 – 2006)

7. Sprite Logo PNG (1989 – 1995)

Sprite Logo PNG (1989 – 1995)
Sprite Logo PNG (1989 – 1995)

8. Sprite Logo PNG (1984 – 1989)

Sprite Logo PNG (1984 – 1989)
Sprite Logo PNG (1984 – 1989)

9. Sprite Logo PNG (1974 – 1984)

Sprite Logo PNG (1974 – 1984)
Sprite Logo PNG (1974 – 1984)

10. Sprite Logo PNG (1964 – 1974)

Sprite Logo PNG (1964 – 1974)
Sprite Logo PNG (1964 – 1974)

11. Sprite Logo PNG (1961 – 1964)

Sprite Logo PNG (1961 – 1964)
Sprite Logo PNG (1961 – 1964)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)