Sony Logo PNG

Sony Logo PNG – Sony Group Corporation, thường được gọi là Sony và cách điệu là SONY, là một tập đoàn tập đoàn đa quốc gia Nhật Bản, là tập đoàn truyền thông và công nghệ lớn nhất Nhật Bản.

1. Sony Logo PNG (1973 – Now)

Sony Logo PNG (1973 – Now) 1
Sony Logo PNG (1973 – Now)
Sony Logo PNG (1973 – Now) 2
Sony Logo PNG (1973 – Now)
Sony Logo PNG (1973 – Now) 3
Sony Logo PNG (1973 – Now)

2. Sony Logo PNG (1969 – 1973)

Sony Logo PNG (1969 – 1973)
Sony Logo PNG (1969 – 1973)

3. Sony Logo PNG (1962 – 1969)

Sony Logo PNG (1962 – 1969)
Sony Logo PNG (1962 – 1969)

4. Sony Logo PNG (1961 – 1973)

Sony Logo PNG (1961 – 1973)
Sony Logo PNG (1961 – 1973)

5. Sony Logo PNG (1957 – 1961)

Sony Logo PNG (1957 – 1961)
Sony Logo PNG (1957 – 1961)

6. Sony Logo PNG (1955 – 1957)

Sony Logo PNG (1955 – 1957)
Sony Logo PNG (1955 – 1957)

7. Sony Logo PNG (1946 – 1955)

Sony Logo PNG (1946 – 1955)
Sony Logo PNG (1946 – 1955)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)