Skoda Logo PNG

Skoda Logo PNG – Škoda Auto là một nhà sản xuất ô tô của CH Séc được thành lập vào năm 1925 với tư cách là công ty kế nhiệm Laurin & Klement và có trụ sở tại Mladá Boleslav, Séc. Škoda Works trở thành thuộc sở hữu nhà nước vào năm 1948. Sau năm 1991, nó dần dần được tư nhân hóa, trở thành một công ty con của Tập đoàn Volkswagen thuộc sở hữu hoàn toàn vào năm 2000.

1. Skoda Logo PNG (2011 – Now)

Skoda Logo PNG 1
Skoda Logo PNG (2011 – Now)
Skoda Logo PNG 2
Skoda Logo PNG (2011 – Now)
Skoda Logo PNG 3
Skoda Logo PNG (2011 – Now)

2. Skoda Logo PNG (1999 – 2011)

Skoda Logo PNG (1999 – 2011)
Skoda Logo PNG (1999 – 2011)

3. Skoda Logo PNG (1986 – 2011)

Skoda Logo PNG (1986 – 2011)
Skoda Logo PNG (1986 – 2011)

4. Skoda Logo PNG (1933 – 1986)

Skoda Logo PNG (1933 – 1986)
Skoda Logo PNG (1933 – 1986)

5. Skoda Logo PNG (1926 – 1933)

Skoda Logo PNG (1926 – 1933)
Skoda Logo PNG (1926 – 1933)

6. Skoda Logo PNG (1905 – 1925)

Skoda Logo PNG (1905 – 1925)
Skoda Logo PNG (1905 – 1925)

7. Skoda Logo PNG (1900 – 1905)

Skoda Logo PNG (1900 – 1905)
Skoda Logo PNG (1900 – 1905)

8. Skoda Logo PNG (1895 – 1905)

Skoda Logo PNG (1895 – 1905)
Skoda Logo PNG (1895 – 1905)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)

Cong-viec-Marketing