Simple Logo PNG

Simple Logo PNG – Simple là một ngân hàng neobank (ngân hàng thế hệ mới, hoạt động trực tuyến độc quyền mà không có mạng lưới chi nhánh vật lý truyền thống) có trụ sở tại Portland, Oregon. Nó được công nhận là ngân hàng neobank đầu tiên trên thế giới.

1. Simple Logo PNG (2014 – Now)

Simple Logo PNG (2014 – Now) 1
Simple Logo PNG (2014 – Now)
Simple Logo PNG (2014 – Now) 2
Simple Logo PNG (2014 – Now)
Simple Logo PNG (2014 – Now) 3
Simple Logo PNG (2014 – Now)

2. Simple Logo PNG (2011 – 2014)

Simple Logo PNG (2011 – 2014)
Simple Logo PNG (2011 – 2014)

3. Simple Logo PNG (2009 – 2011)

Simple Logo PNG (2009 – 2011)
Simple Logo PNG (2009 – 2011)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)