Sierra Mist Logo PNG

Sierra Mist Logo PNG – Sierra Mist là dòng nước giải khát có hương vị chanh. Ban đầu được giới thiệu bởi PepsiCo vào năm 1999, cuối cùng nó đã được cung cấp tại toàn bộ thị trường Hoa Kỳ vào năm 2003. Thức uống này đã được đổi tên thành “Mist Twst” vào năm 2016, mặc dù nó đã đổi lại là Sierra Mist vào năm 2018. Thương hiệu này nhằm mục đích cạnh tranh với thương hiệu Sprite của The Coca-Cola Company và thương hiệu 7 Up của Keurig Dr Pepper (tại thị trường Hoa Kỳ).

1. Sierra Mist Logo PNG (2018 – Now)

Sierra Mist Logo PNG (2018 – Now) 1
Sierra Mist Logo PNG (2018 – Now)
Sierra Mist Logo PNG (2018 – Now) 2
Sierra Mist Logo PNG (2018 – Now)

2. Sierra Mist Logo PNG (2015 – 2018)

Sierra Mist Logo PNG (2015 – 2018)
Sierra Mist Logo PNG (2015 – 2018)

3. Sierra Mist Logo PNG (2013 – 2016)

Sierra Mist Logo PNG (2013 – 2016)
Sierra Mist Logo PNG (2013 – 2016)

4. Sierra Mist Logo PNG (2010 – 2013)

Sierra Mist Logo PNG (2010 – 2013)
Sierra Mist Logo PNG (2010 – 2013)

5. Sierra Mist Logo PNG (2008 – 2010)

Sierra Mist Logo PNG (2008 – 2010)
Sierra Mist Logo PNG (2008 – 2010)

6. Sierra Mist Logo PNG (2005 – 2008)

Sierra Mist Logo PNG (2005 – 2008)
Sierra Mist Logo PNG (2005 – 2008)

7. Sierra Mist Logo PNG (2001 – 2005)

Sierra Mist Logo PNG (2001 – 2005)
Sierra Mist Logo PNG (2001 – 2005)

8. Sierra Mist Logo PNG (1999 – 2001)

Sierra Mist Logo PNG (1999 – 2001)
Sierra Mist Logo PNG (1999 – 2001)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)