Shell Logo PNG

Shell Logo PNG – Shell plc (trước đây là Royal Dutch Shell plc), là một công ty dầu khí đa quốc gia của Anh có trụ sở chính tại London. Đây là một trong những gã khổng lồ trong ngành dầu khí và là công ty lớn thứ 19 thế giới tính theo doanh thu năm 2020.

1. Shell Logo PNG (1971 – Now)

Shell Logo PNG (1971 – Now) 1
Shell Logo PNG (1971 – Now)
Shell Logo PNG (1971 – Now) 2
Shell Logo PNG (1971 – Now)

2. Shell Logo PNG (1971 – 1995)

Shell Logo PNG (1971 – 1995)
Shell Logo PNG (1971 – 1995)

3. Shell Logo PNG (1961 – 1971)

Shell Logo PNG (1961 – 1971)
Shell Logo PNG (1961 – 1971)

4. Shell Logo PNG (1955 – 1971)

Shell Logo PNG (1955 – 1971)
Shell Logo PNG (1955 – 1971)

5. Shell Logo PNG (1948 – 1955)

Shell Logo PNG (1948 – 1955)
Shell Logo PNG (1948 – 1955)

6. Shell Logo PNG (1930 – 1948)

Shell Logo PNG (1930 – 1948)
Shell Logo PNG (1930 – 1948)

7. Shell Logo PNG (1909 – 1930)

Shell Logo PNG (1909 – 1930)
Shell Logo PNG (1909 – 1930)

8. Shell Logo PNG (1904 – 1909)

Shell Logo PNG (1904 – 1909)
Shell Logo PNG (1904 – 1909)

9. Shell Logo PNG (1900 – 1904)

Shell Logo PNG (1900 – 1904)
Shell Logo PNG (1900 – 1904)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing