SFR Logo PNG

SFR Logo PNG – SFR là một công ty viễn thông của Pháp. Tính đến tháng 12 năm 2015, nó đã có 21.9 triệu khách hàng ở Metropolitan, Pháp cho các dịch vụ di động và cung cấp cho 6.35 triệu hộ gia đình truy cập Internet tốc độ cao.

1. SFR Logo PNG (2014 – Now)

SFR Logo PNG (2014 – Now) 1
SFR Logo PNG (2014 – Now)
SFR Logo PNG (2014 – Now) 2
SFR Logo PNG (2014 – Now)

2. SFR Logo PNG (2008 – 2014)

SFR Logo PNG (2008 – 2014)
SFR Logo PNG (2008 – 2014)

3. SFR Logo PNG (1999 – 2008)

SFR Logo PNG (1999 – 2008)
SFR Logo PNG (1999 – 2008)

4. SFR Logo PNG (1994 – 1999)

SFR Logo PNG (1994 – 1999)
SFR Logo PNG (1994 – 1999)

5. SFR Logo PNG (1992 – 1994)

SFR Logo PNG (1992 – 1994)
SFR Logo PNG (1992 – 1994)

6. SFR Logo PNG (1987 – 1992)

SFR Logo PNG (1987 – 1992)
SFR Logo PNG (1987 – 1992)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)