SEAT Logo PNG

SEAT Logo PNG – SEAT S.A. là một nhà sản xuất ô tô Tây Ban Nha, bán xe của mình dưới thương hiệu SEAT và Cupra. Nó được thành lập vào ngày 9 tháng 5 năm 1950, bởi Instituto Nacional de Industria (INI), một công ty cổ phần công nghiệp thuộc sở hữu nhà nước Tây Ban Nha. Nó nhanh chóng trở thành nhà cung cấp ô tô lớn nhất ở Tây Ban Nha. Năm 1986, sau 36 năm được niêm yết công khai là một nhà sản xuất ô tô độc lập, chính phủ Tây Ban Nha đã bán SEAT cho Tập đoàn Volkswagen, trở thành một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn.

1. SEAT Logo PNG (2017 – Now)

SEAT Logo PNG 1
SEAT Logo PNG (2017 – Now)
SEAT Logo PNG 2
SEAT Logo PNG (2017 – Now)

2. SEAT Logo PNG (2012 – 2017)

SEAT Logo PNG (2012 – 2017)
SEAT Logo PNG (2012 – 2017)

3. SEAT Logo PNG (1999 – 2012)

SEAT Logo PNG (1999 – 2012)
SEAT Logo PNG (1999 – 2012)

4. SEAT Logo PNG (1992 – 1999)

SEAT Logo PNG (1992 – 1999)
SEAT Logo PNG (1992 – 1999)

5. SEAT Logo PNG (1982 – 1992)

SEAT Logo PNG (1982 – 1992)
SEAT Logo PNG (1982 – 1992)

6. SEAT Logo PNG (1970 – 1982)

SEAT Logo PNG (1970 – 1982)
SEAT Logo PNG (1970 – 1982)

7. SEAT Logo PNG (1968 – 1970)

SEAT Logo PNG (1968 – 1970)
SEAT Logo PNG (1968 – 1970)

8. SEAT Logo PNG (1962 – 1968)

SEAT Logo PNG (1962 – 1968)
SEAT Logo PNG (1962 – 1968)

9. SEAT Logo PNG (1960 – 1962)

SEAT Logo PNG (1960 – 1962)
SEAT Logo PNG (1960 – 1962)

10. SEAT Logo PNG (1953 – 1960)

SEAT Logo PNG (1953 – 1960)
SEAT Logo PNG (1953 – 1960)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)

Cong-viec-Marketing