Scotiabank Logo PNG

Scotiabank Logo PNG – The Bank of Nova Scotia là một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia của Canada có trụ sở tại Toronto, Ontario. Nằm trong danh sách Big Five – năm ngân hàng lớn nhất của Canada, đây là ngân hàng lớn thứ ba của Canada về tiền gửi và vốn hóa thị trường.

1. Scotiabank Logo PNG (2019 – Now)

Scotiabank Logo PNG (2019 – Now) 1
Scotiabank Logo PNG (2019 – Now)
Scotiabank Logo PNG (2019 – Now) 2
Scotiabank Logo PNG (2019 – Now)
Scotiabank Logo PNG (2019 – Now) 3
Scotiabank Logo PNG (2019 – Now)

2. Scotiabank Logo PNG (1998 – 2019)

Scotiabank Logo PNG (1998 – 2019)
Scotiabank Logo PNG (1998 – 2019)

3. Scotiabank Logo PNG (1974 – 1998)

Scotiabank Logo PNG (1974 – 1998)
Scotiabank Logo PNG (1974 – 1998)

4. Scotiabank Logo PNG (1832 – 1974)

Scotiabank Logo PNG (1832 – 1974)
Scotiabank Logo PNG (1832 – 1974)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)