Schweppes Logo PNG

Schweppes Logo PNG – Schweppes là một thương hiệu đồ uống có nguồn gốc từ Cộng hòa Geneva và được bán trên toàn thế giới. Công ty đã bán loại nước đầu tiên, nước soda đóng chai, vào năm 1783. Schweppes bán nhiều loại nước chanh, nước có ga và bia gừng.

1. Schweppes Logo PNG (2012 – Now)

Schweppes Logo PNG (2012 – Now) 1
Schweppes Logo PNG (2012 – Now)
Schweppes Logo PNG (2012 – Now) 2
Schweppes Logo PNG (2012 – Now)

2. Schweppes Logo PNG (1975 – 2012)

Schweppes Logo PNG (1975 – 2012)
Schweppes Logo PNG (1975 – 2012)

3. Schweppes Logo PNG (1960 – 1975)

Schweppes Logo PNG (1960 – 1975)
Schweppes Logo PNG (1960 – 1975)

4. Schweppes Logo PNG (1948 – 1959)

Schweppes Logo PNG (1948 – 1959)
Schweppes Logo PNG (1948 – 1959)

5. Schweppes Logo PNG (1918 – 1948)

Schweppes Logo PNG (1918 – 1948)
Schweppes Logo PNG (1918 – 1948)

6. Schweppes Logo PNG (1783 – 1918)

Schweppes Logo PNG (1783 – 1918)
Schweppes Logo PNG (1783 – 1918)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)