Tải Logo Santander PNG Không Nền Miễn Phí Kích Thước Lớn

Santander Logo PNG – Banco Santander, S.A., kinh doanh như Santander Group, là một công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia của Tây Ban Nha có trụ sở tại Madrid và Santander ở Tây Ban Nha.

1. Santander Logo PNG 2018 đến nay

Santander Logo PNG

Santander Logo PNG

2. Santander Logo PNG 2007 – 2018

Santander Logo PNG 2007 - 2018

3. Santander Logo PNG 2001 – 2007

Santander Logo PNG 2001 - 2007

4. Santander Logo PNG 1999 – 2001

Santander Logo PNG 1999 - 2001

5. Santander Logo PNG 1989 – 1999

Santander Logo PNG 1989 - 1999

6. Santander Logo PNG 1986 – 1989

Santander Logo PNG 1986 - 1989

7. Santander Logo PNG 1971 – 1986

Santander Logo PNG 1971 - 1986

8. Santander Logo PNG 1949 – 1971

Santander Logo PNG 1949 - 1971

9. Santander Logo PNG 1857 – 1949

Santander Logo PNG 1857 - 1949

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing