Samsung Logo PNG

Samsung Logo PNG – Samsung Group là một tập đoàn đa quốc gia của Hàn Quốc có trụ sở chính tại Samsung Town, Seoul. Tập đoàn gồm nhiều doanh nghiệp liên kết, hầu hết đều được hợp nhất dưới tên thương hiệu Samsung. Đây là tập đoàn kinh doanh lớn nhất Hàn Quốc, có giá trị thương hiệu lớn thứ 8 thế giới.

1. Samsung Logo PNG (2005 – Now)

Samsung Logo PNG (2005 – Now)
Samsung Logo PNG (2005 – Now)

2. Samsung Logo PNG (1993 – 2005)

Samsung Logo PNG (1993 – 2005)
Samsung Logo PNG (1993 – 2005)

3. Samsung Logo PNG (1980 – 1993)

Samsung Logo PNG (1980 – 1993)
Samsung Logo PNG (1980 – 1993)

4. Samsung Logo PNG (1979 – 1993)

Samsung Logo PNG (1979 – 1993)
Samsung Logo PNG (1979 – 1993)

5. Samsung Logo PNG (1979 – 1980)

Samsung Logo PNG (1979 – 1980)
Samsung Logo PNG (1979 – 1980)

6. Samsung Logo PNG (1969 – 1979)

Samsung Logo PNG (1969 – 1979)
Samsung Logo PNG (1969 – 1979)

7. Samsung Logo PNG (1938 – 1969)

Samsung Logo PNG (1938 – 1969)
Samsung Logo PNG (1938 – 1969)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)