Sam’s Club Logo PNG

Sam’s Club Logo PNG – Sam’s West, Inc. là một chuỗi cửa hàng bán lẻ thuộc loại Warehouse Clubs (Câu lạc bộ bán buôn) chỉ dành cho hội viên do Walmart Inc. sở hữu và điều hành, được thành lập vào năm 1983 và được đặt theo tên của người sáng lập Walmart là Sam Walton.

1. Sam’s Club Logo PNG (2019 – Now)

Sam’s Club Logo PNG (2019 – Now) 1
Sam’s Club Logo PNG (2019 – Now)
Sam’s Club Logo PNG (2019 – Now) 2
Sam’s Club Logo PNG (2019 – Now)
Sam’s Club Logo PNG (2019 – Now) 3
Sam’s Club Logo PNG (2019 – Now)
Sam’s Club Logo PNG (2019 – Now) 4
Sam’s Club Logo PNG (2019 – Now)

2. Sam’s Club Logo PNG (2006 – 2019)

Sam’s Club Logo PNG (2006 – 2019)
Sam’s Club Logo PNG (2006 – 2019)

3. Sam’s Club Logo PNG (1993 – 2006)

Sam’s Club Logo PNG (1993 – 2006)
Sam’s Club Logo PNG (1993 – 2006)

4. Sam’s Club Logo PNG (1990 – 1993)

Sam’s Club Logo PNG (1990 – 1993)
Sam’s Club Logo PNG (1990 – 1993)

5. Sam’s Club Logo PNG (1983 – 1990)

Sam’s Club Logo PNG (1983 – 1990)
Sam’s Club Logo PNG (1983 – 1990)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)