Salesforce Logo PNG

Salesforce Logo PNG – Salesforce, Inc. hay Salesforce là một công ty phần mềm dựa trên đám mây của Mỹ có trụ sở tại San Francisco, California.

1. Salesforce Logo PNG (2014 – Now)

Salesforce Logo PNG (2014 – Now)
Salesforce Logo PNG (2014 – Now)

2. Salesforce Logo PNG (1999 – 2014)

Salesforce Logo PNG (1999 – 2014)
Salesforce Logo PNG (1999 – 2014)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)