Safeway Logo PNG

Safeway Logo PNG – Safeway là chuỗi siêu thị của Mỹ do Marion Barton Skaggs thành lập vào tháng 4 năm 1915 tại American Falls, Idaho.

1. Safeway Logo PNG (2005 – Now)

Safeway Logo PNG (2005 – Now) 1
Safeway Logo PNG (2005 – Now)
Safeway Logo PNG (2005 – Now) 2
Safeway Logo PNG (2005 – Now)
Safeway Logo PNG (2005 – Now) 3
Safeway Logo PNG (2005 – Now)

2. Safeway Logo PNG (1999 – 2005)

Safeway Logo PNG (1999 – 2005)
Safeway Logo PNG (1999 – 2005)

3. Safeway Logo PNG (1980 – 2005)

Safeway Logo PNG (1980 – 2005)
Safeway Logo PNG (1980 – 2005)

4. Safeway Logo PNG (1952 – 1980)

Safeway Logo PNG (1952 – 1980)
Safeway Logo PNG (1952 – 1980)

5. Safeway Logo PNG (1936 – 1952)

Safeway Logo PNG (1936 – 1952)
Safeway Logo PNG (1936 – 1952)

6. Safeway Logo PNG (1925 – 1936)

Safeway Logo PNG (1925 – 1936)
Safeway Logo PNG (1925 – 1936)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)