Royal Crown Cola Logo PNG

Royal Crown Cola Logo PNG – RC Cola (viết tắt của Royal Crown Cola) là một thương hiệu cola của Mỹ được phát minh bởi Claud A. Hatcher vào năm 1905. RC Cola được sở hữu và phân phối tại Hoa Kỳ bởi Keurig Dr Pepper. Ở phần còn lại của thế giới, nó được phân phối bởi RC Cola International.

1. Royal Crown Cola Logo PNG (2009 – Now)

Royal Crown Cola Logo PNG (2009 – Now) 1
Royal Crown Cola Logo PNG (2009 – Now)
Royal Crown Cola Logo PNG (2009 – Now) 2
Royal Crown Cola Logo PNG (2009 – Now)

2. Royal Crown Cola Logo PNG (1998 – 2009)

Royal Crown Cola Logo PNG (1998 – 2009)
Royal Crown Cola Logo PNG (1998 – 2009)

3. Royal Crown Cola Logo PNG (1989 – 1998)

Royal Crown Cola Logo PNG (1989 – 1998)
Royal Crown Cola Logo PNG (1989 – 1998)

4. Royal Crown Cola Logo PNG (1969 – 1989)

Royal Crown Cola Logo PNG (1969 – 1989)
Royal Crown Cola Logo PNG (1969 – 1989)

5. Royal Crown Cola Logo PNG (1930 – 1969)

Royal Crown Cola Logo PNG (1930 – 1969)
Royal Crown Cola Logo PNG (1930 – 1969)

6. Royal Crown Cola Logo PNG (1905 – 1930)

Royal Crown Cola Logo PNG (1905 – 1930)
Royal Crown Cola Logo PNG (1905 – 1930)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)