Rewe Logo PNG

Rewe Logo PNG – Rewe là một chuỗi siêu thị tại Đức và là thương hiệu chính của Tập đoàn Rewe có trụ sở tại Cologne. Tên Rewe bắt nguồn từ cách viết tắt của tên ban đầu “Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaosystem”. Rewe là nhà bán lẻ thực phẩm lớn thứ hai ở Đức sau Edeka.

1. Rewe Logo PNG (2020 – Now)

Rewe Logo PNG (2020 – Now) 1
Rewe Logo PNG (2020 – Now)
Rewe Logo PNG (2020 – Now) 2
Rewe Logo PNG (2020 – Now)

2. Rewe Logo PNG (2015 – 2020)

Rewe Logo PNG (2015 – 2020)
Rewe Logo PNG (2015 – 2020)

3. Rewe Logo PNG (2006 – 2015)

Rewe Logo PNG (2006 – 2015)
Rewe Logo PNG (2006 – 2015)

4. Rewe Logo PNG (1977 – 2006)

Rewe Logo PNG (1977 – 2006)
Rewe Logo PNG (1977 – 2006)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)