Repsol Logo PNG

Repsol Logo PNG – Repsol S.A. là một công ty năng lượng và hóa dầu Tây Ban Nha có trụ sở tại Madrid. Năm 2021, trong danh sách Forbes Global 2000, Repsol được xếp hạng là công ty đại chúng lớn thứ 683 trên thế giới.

1. Repsol Logo PNG (2012 – Now)

Repsol Logo PNG (2012 – Now) 1
Repsol Logo PNG (2012 – Now)
Repsol Logo PNG (2012 – Now) 2
Repsol Logo PNG (2012 – Now)

2. Repsol Logo PNG (1997 – 2012)

Repsol Logo PNG (1997 – 2012)
Repsol Logo PNG (1997 – 2012)

3. Repsol Logo PNG (1987 – 1997)

Repsol Logo PNG (1987 – 1997)
Repsol Logo PNG (1987 – 1997)

4. Repsol Logo PNG (1951 – 1987)

Repsol Logo PNG (1951 – 1987)
Repsol Logo PNG (1951 – 1987)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing