Renault Logo PNG

Renault Logo PNG – Groupe Renault, còn được gọi là Renault Group, là một nhà sản xuất ô tô đa quốc gia của Pháp được thành lập vào năm 1899. Công ty sản xuất một loạt các xe hơi và xe tải, và trong quá khứ đã sản xuất máy kéo, xe tăng, xe buýt/ xe khách, máy bay và động cơ máy bay. Theo Internationale des Constructeurs d’Automobiles, năm 2016 Renault là nhà sản xuất ô tô lớn thứ chín trên thế giới về lượng sản xuất. Đến năm 2017, Liên minh Renault –Nissan – Mitsubishi đã trở thành nhà bán xe hạng nhẹ lớn nhất thế giới.

1. Renault Logo PNG (2021 – Now)

Renault Logo PNG 1
Renault Logo PNG (2021 – Now)
Renault Logo PNG 2
Renault Logo PNG (2021 – Now)
Renault Logo PNG 3
Renault Logo PNG (2021 – Now)
Renault Logo PNG 4
Renault Logo PNG (2021 – Now)

2. Renault Logo PNG (2015 – 2021)

Renault Logo PNG (2015 – 2021)
Renault Logo PNG (2015 – 2021)

3. Renault Logo PNG (2008 – 2015)

Renault Logo PNG (2008 – 2015)
Renault Logo PNG (2008 – 2015)

4. Renault Logo PNG (2004 – 2008)

Renault Logo PNG (2004 – 2008)
Renault Logo PNG (2004 – 2008)

5. Renault Logo PNG (1990 – 2004)

Renault Logo PNG (1990 – 2004)
Renault Logo PNG (1990 – 2004)

6. Renault Logo PNG (1982 – 1990)

Renault Logo PNG (1982 – 1990)
Renault Logo PNG (1982 – 1990)

7. Renault Logo PNG (1973 – 1982)

Renault Logo PNG (1973 – 1982)
Renault Logo PNG (1973 – 1982)

8. Renault Logo PNG (1967 – 1973)

Renault Logo PNG (1967 – 1973)
Renault Logo PNG (1967 – 1973)

9. Renault Logo PNG (1958 – 1967)

Renault Logo PNG (1958 – 1967)
Renault Logo PNG (1958 – 1967)

10. Renault Logo PNG (1946 – 1958)

Renault Logo PNG (1946 – 1958)
Renault Logo PNG (1946 – 1958)

11. Renault Logo PNG (1945 – 1946)

Renault Logo PNG (1945 – 1946)
Renault Logo PNG (1945 – 1946)

12. Renault Logo PNG (1930 – 1945)

Renault Logo PNG (1930 – 1945)
Renault Logo PNG (1930 – 1945)

13. Renault Logo PNG (1925 – 1930)

Renault Logo PNG (1925 – 1930)
Renault Logo PNG (1925 – 1930)

14. Renault Logo PNG (1923 – 1925)

Renault Logo PNG (1923 – 1925)
Renault Logo PNG (1923 – 1925)

15. Renault Logo PNG (1919 – 1923)

Renault Logo PNG (1919 – 1923)
Renault Logo PNG (1919 – 1923)

16. Renault Logo PNG (1906 – 1919)

Renault Logo PNG (1906 – 1919)
Renault Logo PNG (1906 – 1919)

17. Renault Logo PNG (1899 – 1906)

Renault Logo PNG (1899 – 1906)
Renault Logo PNG (1899 – 1906)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)

Cong-viec-Marketing