RBC Logo PNG

RBC Logo PNG – Royal Bank of Canada (RBC) là một công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia của Canada và là ngân hàng lớn nhất ở Canada theo vốn hóa thị trường. Được thành lập vào năm 1864 tại Halifax, Nova Scotia, nó duy trì một trụ sở công ty ở Toronto và trụ sở chính tại Montreal.

1. RBC Logo PNG (2001 – Now)

RBC Logo PNG (2001 – Now) 1
RBC Logo PNG (2001 – Now)
RBC Logo PNG (2001 – Now) 2
RBC Logo PNG (2001 – Now)
RBC Logo PNG (2001 – Now) 3
RBC Logo PNG (2001 – Now)

2. RBC Logo PNG (1974 – 2001)

RBC Logo PNG (1974 – 2001)
RBC Logo PNG (1974 – 2001)

3. RBC Logo PNG (1962 – 1974)

RBC Logo PNG (1962 – 1974)
RBC Logo PNG (1962 – 1974)

4. RBC Logo PNG (1901 – 1962)

RBC Logo PNG (1901 – 1962)
RBC Logo PNG (1901 – 1962)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)