Publix Logo PNG

Publix Logo PNG – Publix Super Markets, Inc., thường được gọi là Publix, là một chuỗi siêu thị Mỹ. Được thành lập vào năm 1930 bởi George W. Jenkins, Publix là một tập đoàn tư nhân hoàn toàn. 

1. Publix Logo PNG (2012 – Now)

Publix Logo PNG (2012 – Now) 1
Publix Logo PNG (2012 – Now)
Publix Logo PNG (2012 – Now) 2
Publix Logo PNG (2012 – Now)
Publix Logo PNG (2012 – Now) 3
Publix Logo PNG (2012 – Now)
Publix Logo PNG (2012 – Now) 4
Publix Logo PNG (2012 – Now)

2. Publix Logo PNG (1976 – Now)

Publix Logo PNG (1976 – Now)
Publix Logo PNG (1976 – Now)

3. Publix Logo PNG (1972 – Now)

Publix Logo PNG (1972 – Now)
Publix Logo PNG (1972 – Now)

4. Publix Logo PNG (1930 – 1972)

Publix Logo PNG (1930 – 1972)
Publix Logo PNG (1930 – 1972)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)