Pringles Logo PNG

Pringles Logo PNG – Pringles là một thương hiệu snack khoai tây của Mỹ. Ban đầu được sở hữu bởi Procter & Gamble (P&G) vào năm 1968 và được bán trên thị trường với tên gọi “Pringle’s Newfangled Potato Chips”, thương hiệu đã được bán vào năm 2012 cho chủ sở hữu hiện tại, Kellogg’s. Đây là thương hiệu snack phổ biến thứ tư thế giới.

1. Pringles Logo PNG (2009 – Now)

Pringles Logo PNG (2009 – Now) 1
Pringles Logo PNG (2009 – Now)
Pringles Logo PNG (2009 – Now) 2
Pringles Logo PNG (2009 – Now)

2. Pringles Logo PNG (2002 – 2009)

Pringles Logo PNG (2002 – 2009)
Pringles Logo PNG (2002 – 2009)

3. Pringles Logo PNG (1996 – 2002)

Pringles Logo PNG (1996 – 2002)
Pringles Logo PNG (1996 – 2002)

4. Pringles Logo PNG (1986 – 1996)

Pringles Logo PNG (1986 – 1996)
Pringles Logo PNG (1986 – 1996)

5. Pringles Logo PNG (1967 – 1986)

Pringles Logo PNG (1967 – 1986)
Pringles Logo PNG (1967 – 1986)

Brade Mar

5/5 - (5 bình chọn)

Cong-viec-Marketing