Powerade Logo PNG

Powerade Logo PNG – Powerade là một thương hiệu đồ uống thể thao được tạo ra, sản xuất và Marketing bởi The Coca-Cola Company. Đối thủ cạnh tranh chính của nó là Gatorade, thuộc sở hữu của PepsiCo.

1. Powerade Logo PNG (2019 – Now)

Powerade Logo PNG (2019 – Now)
Powerade Logo PNG (2019 – Now)

2. Powerade Logo PNG (2009 – 2019)

Powerade Logo PNG (2009 – 2019)
Powerade Logo PNG (2009 – 2019)

3. Powerade Logo PNG (2002 – 2009)

Powerade Logo PNG (2002 – 2009)
Powerade Logo PNG (2002 – 2009)

4. Powerade Logo PNG (1990 – 2002)

Powerade Logo PNG (1990 – 2002)
Powerade Logo PNG (1990 – 2002)

5. Powerade Logo PNG (1988 – 1990)

Powerade Logo PNG (1988 – 1990)
Powerade Logo PNG (1988 – 1990)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)