Pizza Hut Logo PNG

Pizza Hut Logo PNG – Pizza Hut là một chuỗi nhà hàng đa quốc gia của Mỹ và nhượng quyền thương mại quốc tế được thành lập vào năm 1958 tại Wichita, Kansas bởi Dan và Frank Carney. Đây là chuỗi Pizza lớn nhất thế giới theo số lượng địa điểm cửa hàng.

1. Pizza Hut Logo PNG (2019 – Now)

Pizza Hut Logo PNG (2019 – Now) 1
Pizza Hut Logo PNG (2019 – Now)
Pizza Hut Logo PNG (2019 – Now) 2
Pizza Hut Logo PNG (2019 – Now)

2. Pizza Hut Logo PNG (2014 – North America)

Pizza Hut Logo PNG (2014 - North America)
Pizza Hut Logo PNG (2014 – North America)

3. Pizza Hut Logo PNG (2014 – 2019)

Pizza Hut Logo PNG (2014 – 2019)
Pizza Hut Logo PNG (2014 – 2019)

4. Pizza Hut Logo PNG (2010 – 2014)

Pizza Hut Logo PNG (2010 – 2014)
Pizza Hut Logo PNG (2010 – 2014)

5. Pizza Hut Logo PNG (1999 – 2010)

Pizza Hut Logo PNG (1999 – 2010)
Pizza Hut Logo PNG (1999 – 2010)

6. Pizza Hut Logo PNG (1974 – 1999)

Pizza Hut Logo PNG (1974 – 1999)
Pizza Hut Logo PNG (1974 – 1999)

7. Pizza Hut Logo PNG (1970 – 1974)

Pizza Hut Logo PNG (1970 – 1974)
Pizza Hut Logo PNG (1970 – 1974)

8. Pizza Hut Logo PNG (1962 – 1970)

Pizza Hut Logo PNG (1962 – 1970)
Pizza Hut Logo PNG (1962 – 1970)

9. Pizza Hut Logo PNG (1958 – 1970)

Pizza Hut Logo PNG (1958 – 1970)
Pizza Hut Logo PNG (1958 – 1970)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing