Philips Logo PNG

Philips Logo PNG – Koninklijke Philips N.V., thường được rút ngắn thành Philips, là một tập đoàn đa quốc gia của Hà Lan được thành lập tại Eindhoven vào năm 1891. Philips trước đây là một trong những công ty điện tử lớn nhất thế giới, nhưng hiện đang tập trung vào lĩnh vực công nghệ y tế, đã thoái vốn khỏi các bộ phận khác

1. Philips Logo PNG (2013 – Now)

Philips Logo PNG (2013 – Now)
Philips Logo PNG (2013 – Now)

2. Philips Logo PNG (2008 – 2013)

Philips Logo PNG (2008 – 2013)
Philips Logo PNG (2008 – 2013)

3. Philips Logo PNG (1968 – 2013)

Philips Logo PNG (1968 – 2013)
Philips Logo PNG (1968 – 2013)

4. Philips Logo PNG (1938 – 1968)

Philips Logo PNG (1938 – 1968)
Philips Logo PNG (1938 – 1968)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)