Petrolimex Logo PNG

Petrolimex Logo PNG – Petrolimex là doanh nghiệp nhà nước được xếp hạng đặc biệt, có quy mô toàn quốc, bảo đảm phần lớn thị phần xăng dầu cả nước.

Truy cập thư viện Logo PNG

1. Giới thiệu về Petrolimex

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là Vietnam National Petroleum Group, viết tắt là Petrolimex được thành lập ngày 01/12/2011, tiền thân là Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, trước đó là Tổng Công ty Xăng dầu mỡ được thành lập theo Nghị định của Bộ Thương nghiệp, sau được thành lập lại theo Quyết định 828/QĐ-TTg ngày 31/5/2011 của Thủ tướng Việt Nam.

Petrolimex là doanh nghiệp nhà nước được xếp hạng đặc biệt, có quy mô toàn quốc, bảo đảm phần lớn thị phần xăng dầu cả nước.

2. Petrolimex Logo PNG

Petrolimex Logo PNG 1
Petrolimex Logo PNG 1
Petrolimex Logo PNG 2
Petrolimex Logo PNG 2
Petrolimex Logo PNG 3
Petrolimex Logo PNG 3

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing