[PDF] Làm gì để tăng năng suất làm việc?

Làm gì để tăng năng suất làm việc? – Đây là một tài liệu mà Tập đoàn Adecco đã chuẩn bị để hỗ trợ nhân viên, đội ngũ quản lý và đồng nghiệp về cách làm việc hiệu quả với nhau, thông qua sắp xếp vị trí làm việc từ xa.

1. Tổng quan về tài liệu

Đây là một tài liệu mà Tập đoàn Adecco đã chuẩn bị để hỗ trợ nhân viên, đội ngũ quản lý và đồng nghiệp về cách làm việc hiệu quả với nhau, thông qua sắp xếp vị trí làm việc từ xa.. Với sự gia tăng ở các quốc gia hiện nay về tình trạng WFH (Work From Home) và một số bày tỏ lo ngại về việc giảm năng suất nơi tình trạng WFH đã được áp dụng trong một thời gian khá dài, những hướng dẫn này chắc chắn có thể hỗ trợ.

Xem thêm: [PDF] Hướng dẫn Xây dựng và Đánh giá Chiến lược truyền thông

2. Tải tài liệu Làm gì để tăng năng suất làm việc?

 

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing