[PDF] Báo cáo thường niên VPBank 2020

Báo cáo thường niên VPBank 2020 – Theo báo cáo kết quả kinh doanh 2020 vừa được Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng công bố (VPBank), tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 419 nghìn tỉ đồng, tăng trưởng hơn 11% so với cuối năm 2019.

[PDF] Báo cáo thường niên VPBank 2020
[PDF] Báo cáo thường niên VPBank 2020

1. Tổng quan về Báo cáo thường niên VPBank 2020

Báo cáo thường niên VPBank 2020 – Theo báo cáo kết quả kinh doanh 2020 vừa được Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng công bố (VPBank), tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 419 nghìn tỉ đồng, tăng trưởng hơn 11% so với cuối năm 2019. Tổng dư nợ cho vay khách hàng hợp nhất đạt hơn 320 nghìn tỉ đồng, tăng trưởng 19%; trong đó ngân hàng riêng lẻ tăng 21,8%.

Tổng huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá hợp nhất đạt hơn 296 nghìn tỉ đồng, tăng trưởng 9,1% so với cùng kỳ 2019. Công tác quản trị rủi ro của VPBank hiệu quả. Nợ xấu được kiểm soát tốt, đạt 2,9% vào cuối năm 2020; trong đó tại ngân hàng riêng lẻ lần đầu tiên nợ xấu xuống dưới 2%. Bên cạnh đó, chi phí dự phòng của cả năm 2020 hợp nhất tăng 15,2% so với năm 2019 còn tại ngân hàng riêng lẻ là 27%.

Báo cáo thường niên VPBank 2020 – Các tỷ lệ an toàn của VPBank tiếp tục được duy trì ở mức tốt, tuân thủ quy định của Ngân hàng nhà nước, trong đó tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được kiểm soát ở mức 28,4%, thấp hơn nhiều so với mức tối đa quy định là 40%.

Báo cáo thường niên VPBank 2020 – Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng hợp nhất đạt trên 11% theo tiêu chuẩn Basel II, cao hơn mức quy định tối thiểu 8%. Các con số này cho thấy VPBank thận trọng trong hoạt động mà còn tạo tiềm năng tiếp tục tăng trưởng cao cho giai đoạn tiếp theo.

Báo cáo thường niên VPBank 2020 – Bất chấp COVID-19, doanh thu hợp nhất cả năm 2020 của VPBank đạt hơn 39 nghìn tỉ, tăng trưởng 7,4%; trong đó riêng ngân hàng mẹ đạt gần 21 nghìn tỉ đồng, tăng trưởng 18,6%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 13 nghìn tỉ đồng, hoàn thành 127,5% kế hoạch đề ra đầu năm, tăng trưởng hơn 26% so với năm 2019.

Xem thêm: Chiến lược Marketing của VPBank

 

Báo cáo thường niên VPBank 2020 – Đại diện VPBank cho hay thu nhập ngoài lãi gồm thu nhập từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối, chứng khoán, tiếp tục là động lực tăng trưởng doanh thu của ngân hàng mẹ khi tăng trưởng cả năm 2020 đạt 27%. Tỷ trọng thu nhập ngoài lãi/tổng thu nhập hoạt động theo đó tăng lên từ 19% của năm 2019 lên 21%.

Báo cáo thường niên VPBank 2020 – Để một năm tiếp tục kinh doanh thành công, theo VPBank, chiến lược số hóa giúp tối ưu hóa vận hành, giảm thiểu chi phí, nâng cao trải nghiệm và gia tăng nền tảng khách hàng, từ đó, doanh số giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử tăng gấp 2 lần so với 2019. Chi phí hoạt động giảm 7,7%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) hợp nhất giảm mạnh còn 29,2% so với 33,9% cuối 2019.

Báo cáo thường niên VPBank 2020 – Đánh giá cao tiềm lực vốn, khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động cao của VPBank, năm 2020, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s đã xếp hạng các chỉ số tín nhiệm của VPBank tiếp tục giữ nguyên ở triển vọng ổn định.

Báo cáo thường niên VPBank 2020 – Đồng thời Moody’s nhận định kết quả kinh doanh của VPBank thể hiện bảng cân đối đã được tối ưu hóa, đảm bảo các tỷ lệ an toàn và tài sản có thanh khoản tốt.

Xem thêm: [PDF] Báo cáo thường niên Vingroup 2021

2. Tải Báo cáo thường niên VPBank 2020

 

Brade Mar

5/5 - (10 bình chọn)

Cong-viec-Marketing