PayPal Logo PNG

PayPal Logo PNG – Paypal là một công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, chuyên cung cấp các dịch vụ thanh toán và chuyển tiền qua mạng Internet. Đây là dịch vụ thanh toán và chuyển khoản điện tử thay thế cho các phương thức truyền thống sử dụng giấy tờ như séc và các lệnh chuyển tiền.

1. PayPal Logo PNG (2014 – Now)

PayPal Logo PNG (2014 – Now) 1
PayPal Logo PNG (2014 – Now)
PayPal Logo PNG (2014 – Now) 2
PayPal Logo PNG (2014 – Now)
PayPal Logo PNG (2014 – Now) 3
PayPal Logo PNG (2014 – Now)
PayPal Logo PNG (2014 – Now) 4
PayPal Logo PNG (2014 – Now)

2. PayPal Logo PNG (2007 – 2014)

PayPal Logo PNG (2007 – 2014)
PayPal Logo PNG (2007 – 2014)

3. PayPal Logo PNG (1999 – 2007)

PayPal Logo PNG (1999 – 2007)
PayPal Logo PNG (1999 – 2007)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)