Panda Express Logo PNG

Panda Express Logo PNG – Panda Express là một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh của Mỹ phục vụ ẩm thực Trung Quốc. Với hơn 2,200 cửa hàng, đây là chuỗi nhà hàng phân khúc châu Á lớn nhất tại Hoa Kỳ.

1. Panda Express Logo PNG (2014 – Now)

Panda Express Logo PNG (2014 – Now) 1
Panda Express Logo PNG (2014 – Now)
Panda Express Logo PNG (2014 – Now) 2
Panda Express Logo PNG (2014 – Now)

2. Panda Express Logo PNG (2009 – 2014)

Panda Express Logo PNG (2009 – 2014)
Panda Express Logo PNG (2009 – 2014)

3. Panda Express Logo PNG (1983 – 2009)

Panda Express Logo PNG (1983 – 2009)
Panda Express Logo PNG (1983 – 2009)

4. Panda Express Logo PNG (1973 – 1983)

Panda Express Logo PNG (1973 – 1983)
Panda Express Logo PNG (1973 – 1983)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)

Cong-viec-Marketing