Orange Logo PNG

Orange Logo PNG – Orange S.A., trước đây là France Télécom S.A., cách điệu là France Telecom, là một tập đoàn viễn thông đa quốc gia của Pháp.

1. Orange Logo PNG (2013 – Now)

Orange Logo PNG (2013 – Now) 1
Orange Logo PNG (2013 – Now)
Orange Logo PNG (2013 – Now) 2
Orange Logo PNG (2013 – Now)
Orange Logo PNG (2013 – Now) 3
Orange Logo PNG (2013 – Now)

2. Orange Logo PNG (2006 – 2013)

Orange Logo PNG (2006 – 2013)
Orange Logo PNG (2006 – 2013)

3. Orange Logo PNG (2000 – 2006)

Orange Logo PNG (2000 – 2006)
Orange Logo PNG (2000 – 2006)

4. Orange Logo PNG (1993 – 2000)

Orange Logo PNG (1993 – 2000)
Orange Logo PNG (1993 – 2000)

5. Orange Logo PNG (1988 – 1993)

Orange Logo PNG (1988 – 1993)
Orange Logo PNG (1988 – 1993)

6. Orange Logo PNG (1987 – 1988)

Orange Logo PNG (1987 – 1988)
Orange Logo PNG (1987 – 1988)

7. Orange Logo PNG (1982 – 1987)

Orange Logo PNG (1982 – 1987)
Orange Logo PNG (1982 – 1987)

8. Orange Logo PNG (1981 – 1982)

Orange Logo PNG (1981 – 1982)
Orange Logo PNG (1981 – 1982)

9. Orange Logo PNG (1975 – 1981)

Orange Logo PNG (1975 – 1981)
Orange Logo PNG (1975 – 1981)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)