Oracle Logo PNG

Oracle Logo PNG – Oracle Corporation là một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia của Mỹ có trụ sở tại Austin, Texas. Năm 2020, Oracle là công ty phần mềm lớn thứ ba trên thế giới về doanh thu và vốn hóa thị trường.

1. Oracle Logo PNG (1995 – Now)

Oracle Logo PNG (1995 – Now) 1
Oracle Logo PNG (1995 – Now)
Oracle Logo PNG (1995 – Now) 2
Oracle Logo PNG (1995 – Now)
Oracle Logo PNG (1995 – Now) 3
Oracle Logo PNG (1995 – Now)

2. Oracle Logo PNG (1983 – 1995)

Oracle Logo PNG (1983 – 1995)
Oracle Logo PNG (1983 – 1995)

3. Oracle Logo PNG (1979 – 1983)

Oracle Logo PNG (1979 – 1983)
Oracle Logo PNG (1979 – 1983)

Brade Mar

5/5 - (4 bình chọn)

Cong-viec-Marketing