Opel Logo PNG

Opel Logo PNG – Opel Automobile GmbH là một nhà sản xuất ô tô Đức và là một công ty con của Stellantis kể từ ngày 16 tháng 1 năm 2021. Nó thuộc sở hữu của nhà sản xuất ô tô Mỹ General Motors từ năm 1929 đến năm 2017 và Tập đoàn PSA, tiền thân của Stellantis, từ năm 2017 đến năm 2021. Xe Opel được bán ở Anh dưới thương hiệu Vauxhall. Một số xe Opel được thiết kế phù hiệu ở Úc dưới thương hiệu Holden cho đến năm 2020 và ở Bắc Mỹ và Trung Quốc dưới các thương hiệu Buick, Saturn và Cadillac.

1. Opel Logo PNG (2020 – Now)

Opel Logo PNG 1
Opel Logo PNG (2020 – Now)
Opel Logo PNG 2
Opel Logo PNG (2020 – Now)

2. Opel Logo PNG (2017 – 2020)

Opel Logo PNG (2017 – 2020)
Opel Logo PNG (2017 – 2020)

3. Opel Logo PNG (2009 – 2017)

Opel Logo PNG (2009 – 2017)
Opel Logo PNG (2009 – 2017)

4. Opel Logo PNG (2007 – 2009)

Opel Logo PNG (2007 – 2009)
Opel Logo PNG (2007 – 2009)

5. Opel Logo PNG (2002 – 2007)

Opel Logo PNG (2002 – 2007)
Opel Logo PNG (2002 – 2007)

6. Opel Logo PNG (1995 – 2002)

Opel Logo PNG (1995 – 2002)
Opel Logo PNG (1995 – 2002)

7. Opel Logo PNG (1991 – 1995)

Opel Logo PNG (1991 – 1995)
Opel Logo PNG (1991 – 1995)

8. Opel Logo PNG (1987 – 2002)

Opel Logo PNG (1987 – 2002)
Opel Logo PNG (1987 – 2002)

9. Opel Logo PNG (1970 – 1987)

Opel Logo PNG (1970 – 1987)
Opel Logo PNG (1970 – 1987)

10. Opel Logo PNG (1964 – 1970)

Opel Logo PNG (1964 – 1970)
Opel Logo PNG (1964 – 1970)

11. Opel Logo PNG (1963 – 1964)

Opel Logo PNG (1963 – 1964)
Opel Logo PNG (1963 – 1964)

12. Opel Logo PNG (1959 – 1963)

Opel Logo PNG (1959 – 1963)
Opel Logo PNG (1959 – 1963)

13. Opel Logo PNG (1954 – 1959)

Opel Logo PNG (1954 – 1959)
Opel Logo PNG (1954 – 1959)

14. Opel Logo PNG (1950 – 1951)

Opel Logo PNG (1950 – 1951)
Opel Logo PNG (1950 – 1951)

15. Opel Logo PNG (1947 – 1954)

Opel Logo PNG (1947 – 1954)
Opel Logo PNG (1947 – 1954)

16. Opel Logo PNG (1937 – 1947)

Opel Logo PNG (1937 – 1947)
Opel Logo PNG (1937 – 1947)

17. Opel Logo PNG (1936 – 1937)

Opel Logo PNG (1936 – 1937)
Opel Logo PNG (1936 – 1937)

18. Opel Logo PNG (1929 – 1937)

Opel Logo PNG (1929 – 1937)
Opel Logo PNG (1929 – 1937)

19. Opel Logo PNG (1928)

Opel Logo PNG (1928)
Opel Logo PNG (1928)

20. Opel Logo PNG (1924 – 1937)

Opel Logo PNG (1924 – 1937)
Opel Logo PNG (1924 – 1937)

21. Opel Logo PNG (1910 – 1937)

Opel Logo PNG (1910 – 1937)
Opel Logo PNG (1910 – 1937)

22. Opel Logo PNG (1909 – 1910)

Opel Logo PNG (1909 – 1910)
Opel Logo PNG (1909 – 1910)

23. Opel Logo PNG (1906 – 1909)

Opel Logo PNG (1906 – 1909)
Opel Logo PNG (1906 – 1909)

24. Opel Logo PNG (1902 – 1906)

Opel Logo PNG (1902 – 1906)
Opel Logo PNG (1902 – 1906)

25. Opel Logo PNG (1899)

Opel Logo PNG (1899)
Opel Logo PNG (1899)

26. Opel Logo PNG (1899 – 1902)

Opel Logo PNG (1899 – 1902)
Opel Logo PNG (1899 – 1902)

27. Opel Logo PNG (1866 – 1899)

Opel Logo PNG (1866 – 1899)
Opel Logo PNG (1866 – 1899)

28. Opel Logo PNG (1862 – 1866)

Opel Logo PNG (1862 – 1866)
Opel Logo PNG (1862 – 1866)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing