Oculus Logo PNG

Oculus Logo PNG – Reality Labs là một doanh nghiệp của Meta Platforms (trước đây là Facebook Inc.) sản xuất phần cứng và phần mềm thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR), bao gồm các tai nghe thực tế ảo như Quest và các nền tảng metaverse như Horizon Worlds. Reality Labs là công ty kế nhiệm oculus, một công ty được thành lập vào năm 2012.

1. Oculus Logo PNG (2021 – Now)

Oculus Logo PNG (2021 – Now) 1
Oculus Logo PNG (2021 – Now)
Oculus Logo PNG (2021 – Now) 2
Oculus Logo PNG (2021 – Now)

2. Oculus Logo PNG (2015 – 2021)

Oculus Logo PNG (2015 – 2021)
Oculus Logo PNG (2015 – 2021)

3. Oculus Logo PNG (2012 – 2015)

Oculus Logo PNG (2012 – 2015)
Oculus Logo PNG (2012 – 2015)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)