O2 Logo PNG

O2 Logo PNG  – Telefónica Ireland là một nhà cung cấp băng thông rộng và viễn thông ở Ireland, giao dịch dưới thương hiệu O2. O2 Ireland trước đây được gọi là Esat Digifone khi nó thuộc sở hữu của Esat Telecommunications (và Telenor) từ năm 1997 đến năm 2006.

1. O2 Logo PNG (2002 – Now)

O2 Logo PNG (2002 – Now)
O2 Logo PNG (2002 – Now)

2. O2 Logo PNG (1999 – 2002)

O2 Logo PNG (1999 – 2002)
O2 Logo PNG (1999 – 2002)

3. O2 Logo PNG (1990 – 1999)

O2 Logo PNG (1990 – 1999)
O2 Logo PNG (1990 – 1999)

4. O2 Logo PNG (1988 – 1990)

O2 Logo PNG (1988 – 1990)
O2 Logo PNG (1988 – 1990)

5. O2 Logo PNG (1985 – 1990)

O2 Logo PNG (1985 – 1990)
O2 Logo PNG (1985 – 1990)

6. O2 Logo PNG (1985 – 1988)

O2 Logo PNG (1985 – 1988)
O2 Logo PNG (1985 – 1988)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)