Nordstrom Logo PNG

Nordstrom Logo PNG – Nordstrom, Inc. là một chuỗi cửa hàng bán lẻ sang trọng của Mỹ có trụ sở chính tại Seattle, Washington và được thành lập bởi John W. Nordstrom và Carl F. Wallin vào năm 1901.

1. Nordstrom Logo PNG (2019 – Now)

Nordstrom Logo PNG (2019 – Now) 1
Nordstrom Logo PNG (2019 – Now)
Nordstrom Logo PNG (2019 – Now) 2
Nordstrom Logo PNG (2019 – Now)

2. Nordstrom Logo PNG (1991 – 2019)

Nordstrom Logo PNG (1991 – 2019)
Nordstrom Logo PNG (1991 – 2019)

3. Nordstrom Logo PNG (1973 – 1991)

Nordstrom Logo PNG (1973 – 1991)
Nordstrom Logo PNG (1973 – 1991)

4. Nordstrom Logo PNG (1967 – 1973)

Nordstrom Logo PNG (1967 – 1973)
Nordstrom Logo PNG (1967 – 1973)

5. Nordstrom Logo PNG (1901 – 1967)

Nordstrom Logo PNG (1901 – 1967)
Nordstrom Logo PNG (1901 – 1967)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)