Nokia Logo PNG

Nokia Logo PNG – Nokia Corporation (tên gốc là Nokia Oyj, gọi tắt là Nokia; cách điệu là NOKIA) là một công ty viễn thông, công nghệ thông tin và điện tử tiêu dùng đa quốc gia của Phần Lan. Đây là công ty lớn thứ 415 trên thế giới được tính theo doanh thu năm 2016 theo Fortune Global 500.

1. Nokia Logo PNG (1978 – Now)

Nokia Logo PNG (1978 – Now) 1
Nokia Logo PNG (1978 – Now)
Nokia Logo PNG (1978 – Now) 2
Nokia Logo PNG (1978 – Now)

2. Nokia Logo PNG (1965 – 1978)

Nokia Logo PNG (1965 – 1978)
Nokia Logo PNG (1965 – 1978)

3. Nokia Logo PNG (1865 – 1965)

Nokia Logo PNG (1865 – 1965)
Nokia Logo PNG (1865 – 1965)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)