Nissan Logo PNG

Nissan Logo PNG – Nissan Motor Co., Ltd. (giao dịch với tên Nissan Motor Corporation và thường được viết tắt là Nissan) là một nhà sản xuất ô tô đa quốc gia của Nhật Bản. Nissan là nhà sản xuất ô tô lớn thứ sáu trên thế giới, sau Toyota, General Motors, Volkswagen Group, Hyundai Motor Group và Ford (năm 2013).

1. Nissan Logo PNG (2020 – Now)

Nissan Logo PNG 1
Nissan Logo PNG (2020 – Now)

2. Nissan Logo PNG (2001 – 2020)

Nissan Logo PNG (2001 – 2020)
Nissan Logo PNG (2001 – 2020)

3. Nissan Logo PNG (1983 – 2001)

Nissan Logo PNG (1983 – 2001)
Nissan Logo PNG (1983 – 2001)

4. Nissan Logo PNG (1970 – 1983)

Nissan Logo PNG (1970 – 1983)
Nissan Logo PNG (1970 – 1983)

5. Nissan Logo PNG (1967 – 1970)

Nissan Logo PNG (1967 – 1970)
Nissan Logo PNG (1967 – 1970)

6. Nissan Logo PNG (1960 – 1967)

Nissan Logo PNG (1960 – 1967)
Nissan Logo PNG (1960 – 1967)

7. Nissan Logo PNG (1959 – 1960)

Nissan Logo PNG (1959 – 1960)
Nissan Logo PNG (1959 – 1960)

8. Nissan Logo PNG (1950 – 1959)

Nissan Logo PNG (1950 – 1959)
Nissan Logo PNG (1950 – 1959)

9. Nissan Logo PNG (1940 – 1950)

Nissan Logo PNG (1940 – 1950)
Nissan Logo PNG (1940 – 1950)

10. Nissan Logo PNG (1933 – 1940)

Nissan Logo PNG (1933 – 1940)
Nissan Logo PNG (1933 – 1940)

Brade Mar

5/5 - (4 bình chọn)

Cong-viec-Marketing