Nestea Logo PNG

Nestea Logo PNG – Nestea là một thương hiệu trà đá thuộc sở hữu của Nestlé, được sản xuất bởi The Coca-Cola Company và được phân phối bởi bộ phận đồ uống của Nestlé tại Hoa Kỳ và bởi Beverage Partners Worldwide (BPW), một liên doanh giữa The Coca-Cola Company và Nestlé ở phần còn lại của thế giới.

1. Nestea Logo PNG (2017 – Now)

Nestea Logo PNG (2017 – Now)
Nestea Logo PNG (2017 – Now)

2. Nestea Logo PNG (2009 – 2017)

Nestea Logo PNG (2009 – 2017)
Nestea Logo PNG (2009 – 2017)

3. Nestea Logo PNG (2003 – 2009)

Nestea Logo PNG (2003 – 2009)
Nestea Logo PNG (2003 – 2009)

4. Nestea Logo PNG (1997 – 2003)

Nestea Logo PNG (1997 – 2003)
Nestea Logo PNG (1997 – 2003)

5. Nestea Logo PNG (1989 – 1997)

Nestea Logo PNG (1989 – 1997)
Nestea Logo PNG (1989 – 1997)

6. Nestea Logo PNG (1987 – 1989)

Nestea Logo PNG (1987 – 1989)
Nestea Logo PNG (1987 – 1989)

7. Nestea Logo PNG (1979 – 1987)

Nestea Logo PNG (1979 – 1987)
Nestea Logo PNG (1979 – 1987)

8. Nestea Logo PNG (1960 – 1979)

Nestea Logo PNG (1960 – 1979)
Nestea Logo PNG (1960 – 1979)

9. Nestea Logo PNG (1950 – 1960)

Nestea Logo PNG (1950 – 1960)
Nestea Logo PNG (1950 – 1960)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)