NatWest Logo PNG

NatWest Logo PNG – National Westminster Bank, thường được gọi là NatWest, là một ngân hàng thương mại và bán lẻ lớn ở Vương quốc Anh. Nó được thành lập vào năm 1968 bởi sự hợp nhất của National Provincial Bank và Westminster Bank.

1. NatWest Logo PNG (2014 – 2016)

NatWest Logo PNG (2014 – 2016)
NatWest Logo PNG (2014 – 2016)

2. NatWest Logo PNG (2003 – 2014)

NatWest Logo PNG (2003 – 2014)
NatWest Logo PNG (2003 – 2014)

3. NatWest Logo PNG (1982 – Now)

NatWest Logo PNG (1982 – Now) 1
NatWest Logo PNG (1982 – Now)
NatWest Logo PNG (1982 – Now) 2
NatWest Logo PNG (1982 – Now)

4. NatWest Logo PNG (1968 – 2003)

NatWest Logo PNG (1968 – 2003)
NatWest Logo PNG (1968 – 2003)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)