Tải Logo NAB PNG Không Nền Miễn Phí Kích Thước Lớn

NAB Logo PNG – National Australia Bank là một trong bốn tổ chức tài chính lớn nhất ở Úc về giá trị vốn hóa thị trường, thu nhập và khách hàng. NAB được xếp hạng ngân hàng lớn thứ 21 trên thế giới tính theo vốn hóa thị trường và ngân hàng lớn thứ 52 trên thế giới tính theo tổng tài sản vào năm 2019.

1. NAB Logo PNG 2006 đến nay

NAB Logo PNG

NAB Logo PNG

NAB Logo PNG

NAB Logo PNG

2. NAB Logo PNG 1982 – 2006

NAB Logo PNG 1982 - 2006

5/5 - (1 bình chọn)

Cong-viec-Marketing