Morgan Stanley Logo PNG

Morgan Stanley Logo PNG – Morgan Stanley là một ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán có trụ sở chính tại Hoa Kỳ. Đây là một trong những thể chế tài chính lớn nhất của thế giới, phục vụ những nhóm đối tượng là chính phủ, tổ chức tài chính khác và cá nhân.

1. Morgan Stanley Logo PNG (2006 – Now)

Morgan Stanley Logo PNG (2006 – Now)
Morgan Stanley Logo PNG (2006 – Now)

2. Morgan Stanley Logo PNG (2001 – 2006)

Morgan Stanley Logo PNG (2001 – 2006)
Morgan Stanley Logo PNG (2001 – 2006)

3. Morgan Stanley Logo PNG (2000 – 2001)

Morgan Stanley Logo PNG (2000 – 2001)
Morgan Stanley Logo PNG (2000 – 2001)

4. Morgan Stanley Logo PNG (1997 – 2000)

Morgan Stanley Logo PNG (1997 – 2000)
Morgan Stanley Logo PNG (1997 – 2000)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)